Đầu số Viettel

Trên thị trường viễn thông hiện nay có bao nhiêu đầu số Viettel. Có bao …